Mlýn BrejlovHotel v Posázaví.

Kapacita 50 míst v hotelu a 35 míst v chatičkách.

(Spolupráce od roku 2008 do 2015. Ukončena na základě neprodloužení nájemní smlouvy hotelu.)

Situace:

Hotel i chatičky na krásném místě na břehu řeky Sázavy.

Provoz klientem krátce přebrán od předchozích majitelů.

Ve stavu před celkovou rekonstrukcí a s minimální návštěvností.

Ceny ubytování, nápojů a jídel nekorespondovaly s režijními náklady a eventuálním hostům nabízeny nekoncepční nabídky.

Nebyla stanovena cílová skupina hostů.

Webové stránky byly zastaralé.

Hosté pouze 3 měsíce v roce.

Zadání od klienta: 

Dohled nad rekonstrukcí objektu.

Stabilizace a doplnění personálu.

Celková koncepce nového provozu.

Sestavení jídelních a nápojových lístků.

Nastavení cen ubytování.

Vytvoření webových stránek a zviditelnění hotelu u cílové skupiny.

Zvýšení obsazenosti hotelu a vytvoření stálé klientely.

Výsledek:

Za stálé spolupráce s klientem:

Hotel opraven.

Otevřena restaurace a letní zahrádka pro veřejnost.

Personál stabilizován, celoročně zaměstnaný, zaškolený a mimořádně báječný. Schopný pružně reagovat na individuální přání hostů.

Vytvořeny nabídky a ceny ubytování pro skupiny a jednotlivé hosty.

Připraveny speciální nabídky např. grilování bez starostí, vánoční cukroví, nabídka coffeebreaků.

Letní snídaně u řeky.

Sestaveny jídelní a nápojové lístky pro hosty restaurace a celodenní nabídky pro skupiny.

Vytvořena svatební nabídka.

Zařazeny nabídky pro vegetariány, vegany a hosty s intolerancí na lepek a mléko.

Po zavedení všech změn hotel obsazen hosty 10 měsíců v roce. Klientela z 80 % tvořena stálými hosty.

Velký zájem o svatební nabídky, nabídky grilování a balíčky pro skupiny.

Dobře se rozvíjela nabídka cateringu.

Vytvořeny nové webové stránky. Ubytování nabízeno přes vyhledávače a partnery v rezervačních systémech. 70 % klientů získáno díky osobnímu doporučení, další přes web.

Na základě našeho doporučení kladen důraz na osobní přístup k hostům a tvorbu nabídky šité na míru.

 

Vyjádření klienta:

"Není jednoduché popsat Kateřininu činnost, protože vše co dělá, dělá naplno a do hloubky, a po letech společné práce se stala pevnou součástí nejen našeho kolektivu, ale i našich životů. Na začátku byla spolupráce při rekonstrukci hotelu po havárii vody a celkové budování koncepce provozu, ale postupně se díky své všestrannosti stala hnacím motorem činností ve firmě. 

Díky svým zkušenostem a profesionalitě připravila skvělý koncept provozu, včetně nastavení aktivního přístupu při tvorbě stálé klientely, která se k nám opakovaně vrací. 

Po rekonstrukci sestavila tým zaměstnanců a díky svému vedení ho vynikajícím způsobem zaškolila a v průběhu celé doby u nás zvyšovala jeho odbornou úroveň. 

Její velkou předností je osobní přístup ve všech činnostech bez ohledu na čas i energii, kterou do každého projektu vkládá.

Každý projekt, na kterém se podílí, bere za svůj vlastní. Záleží ji tedy na celku složeném z každičkého detailu, od financí, přes vyznění interiéru až po samotný vyprecizovaný koncept, který je vyjádřen spokojeností našich klientů."

 

Miroslav Němec

nemec@centrumtynec.cz

tel: +420 777 290 001